Info

En truckutbildning i Stockholm ökar säkerheten på arbetsplatsen

Erhållandet av ett truckkort är ett viktigt steg för att säkerställa säkerheten för såväl truckförare som deras kollegor. Men resan mot en mer säker och trygg arbetsmiljö slutar inte bara för att truckföraren får ett truckkort i handen. Säker användning av gaffeltruckar kräver en kontinuerlig strävan med emfas på noggrann efterlevnad av bästa praxis, rutinmässiga kontroller av maskinerna och en inarbetat säkerhetskultur. Men alltihop börjar med en truckutbildning i Stockholm, vilken lägger en grund för en ökad säkerhet på arbetsplatsen.

4 viktiga åtgärder att vidta efter en truckutbildning i Stockholm

Utöver att skicka alla blivande truckförare på en truckutbildning i Stockholm behöver man som arbetsgivare etablera rutiner för användningen av truckar. Till exempel är det viktigt med:

  • Dagliga kontroller av maskinerna. Innan en gaffeltruck används är det viktigt att utföra dagliga kontroller av trucken ifråga. En sådan kontroll bör med fördel innefatta kontrollerandet av huruvida det finns några synliga skador eller slitage. Den person som utför kontrollen bör även kontrollera så att bromsar, lampor, tutan och andra viktiga delar av trucken fungerar på ett korrekt sätt.
  • Säkra rutiner för användning av truckarna. Även certifierade truckförare behöver regelbundet påminnas om bästa praxis. Till exempel är det viktigt att alltid använda säkerhetsbälte i samband med framförandet av en truck. Gaffeltruckens last bör dessutom hållas låg under körningen. Till råga på allt är det viktigt att följa hastighetsbegränsningarna och ta hänsyn till de trafikmönster som finns inom anläggningen.
  • Rutinmässigt underhåll av maskinerna. Det är också viktigt att planera in regelbundet och rutinmässigt underhåll av truckarna. Detta underhållsarbete omfattar mer än vad de dagliga kontrollerna gör. Till exempel bör utslitna delar av truckarna bytas ut. Dessutom bör man säkerställa att varje enskild truck servas enligt tillverkarens rekommendationer. Sist men inte minst bör även loggar över underhållsarbetet föras så att det går att spåra servicehistoriken.
  • Främja en säkerhetsmedveten kultur. Även om truckförarna på arbetsplatsen har gått en bra truckutbildning i Stockholm behöver man som arbetsgivare främja en säkerhetsmedveten kultur. Till exempel bör man uppmuntra till en öppen kommunikation där anställda känner sig trygga med att rapportera potentiella faror eller farliga beteenden utan att ha en rädsla för repressalier.
© 2024 Vardagstrender | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.