Info

Billig hundförsäkring – kan bli riktigt dyrt

Genom att jämföra premier från flera olika försäkringsbolag går det att få en riktigt billig hundförsäkring. Men genom att bara titta på premien kan den bli riktigt dyr i längden. Det gäller nämligen att förstå vilka olika kostnader som uppkommer…

Billig hundförsäkring har låg premie

De flesta som jämför försäkringsbolag, i jakten på en billig hundförsäkring, ställer de olika alternativens premier mot varandra. Det kan exempelvis se ut som följande:

  • Bolag 1 – Årspremie 4500 kronor
  • Bolag 2 – Årspremie 6700 kronor
  • Bolag 3 – Årspremie 7200 kronor

Men se även på självrisk

Det kan tyckas att Bolag 1 är billigast. Det är det också förutsatt att hunden inte skadar sig eller blir sjuk. Men den som helt och hållet utgår från det behöver ju ingen försäkring… Det som även behöver kontrolleras är självrisken. Det kan exempelvis se ut som följande:

  • Bolag 1 – 20 % och 3000 kr
  • Bolag 2 – 10 % och 1000 kr
  • Bolag 3 – 10 % och 1000 kr

Den procentuella delen är den rörliga självrisken och den andra är fast självrisk. Det betyder att om hundägaren tar hunden till en veterinär och totala kostnaden blir 10 000 kronor kommer självrisken skilja rejält mellan de olika bolagen.

  • Bolag 1 – 3000 kr + 1400 = 4400 kr
  • Bolag 2 – 1000 kr + 900 = 1900 kr
  • Bolag 3 – 1000 kr + 900 = 1900 kr

En billig hundförsäkring kan alltså bli dyr när självrisken behöver betalas. I detta fall blev den 2500 kr dyrare. Skulle detta hända en gång per år skulle Bolag 2 vara billigast. Detta utifrån att så hög självrisk betalas hos Bolag 1.

Se även på självriskperiod

När försäkringen utnyttjas startas en självriskperiod. En period som exempelvis kan vara på 100 eller 200 dagar. Skulle hunden behöva ytterligare vård under denna period betalas inte den fasta självrisken ännu en gång. Även här kan det skilja en hel del. Exemplet nedan visar det: En hundägare har 100 dagars självriskperiod och hunden behöver vård två gånger ett år. Det innebär att 1000 kronor betalats två gånger + rörlig självrisk.

En annan hundägare har 365 dagars självriskperiod. Även denna hund behöver vård två gånger under ett kalenderår. I detta fall betalas totalt 1000 kr i fast självrisk + rörlig självrisk. En billig hundförsäkring har låg premie, låg självrisk samt lång självriskperiod. Det är däremot sällan som alla dessa faktorer uppfylls på samma gång.

© 2024 Vardagstrender | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.