Arbetsskor

Dr Martens – etiska eller inte?

Dr Martens – etiska eller inte?

På senare år har allt fler konsumenter använt tillverkarens etiska nivå som en avgörande faktor vid ett köp. Olika tillverkare har fått se minskad omsättning till följd av att till exempel bristfälliga villkor för anställda (oftast i andra länder) har blivit kända för allmänheten.

Men hur ser det egentligen ut med skor från Dr Martens?

Inverkan på miljön

Dr Martens har på senare tid gjort mycket för att stärka sin miljöprofil. Till exempel har de livstidsgaranti på många produkter, och deras boxar är tillverkade helt utav återvunnet material. Dessutom håller de på att göra upp en plan för hur de ska reducera sitt eget avfall vid tillverkning. Samtidigt är läder ganska resurskrävande, vilket de ju använder som basmaterial i sina skor. Hur det ser ut med vattenförbrukning och deras koldioxidutsläpp är oklart, eller åtminstone är siffrorna inte öppet publicerade och lätta att se.

Villkor för anställda

Dr Martens har under lång tid tillverkats i Storbritannien. I början av 2000-talet flyttade man dock sina anläggningar till Kina och Thailand, när man var i ett pressat ekonomiskt läge. I allmänhet är arbetsvillkoren i dessa länder inte lika goda som de är i Storbritannien eller övriga Europa. De har dock publicerat ett dokument där de bland annat kräver att samtliga leverantörer ska förhålla sig öppna till fackorganisationer, att ingen diskriminering ska ske och att löner som går att leva på ska betalas till de anställda. Exakt vad Dr Martens gör för att säkerställa att dessa riktlinjer inte bryts framgår dock inte av dokumentet.

Djurbehandling

Dr Martens använder som regel inte päls eller angora – men de använder däremot ull och läder. Exakt var ullen och lädret kommer ifrån är svårt att ta reda på, åtminstone är det inte något de skyltar tydligt med. På senare år har de lanserat produkter som de kallar för Vegan. Dessa är tillverkade enbart utav material som inte kommer från djur på något sätt. Vilken påverkan de syntetiska materialen har på miljön är dock oklart.

Kort sagt är det tydligt att de vidtar åtgärder för att stärka sin miljöprofil, och att de har tydliga riktlinjer för deras leverantörer. Samtidigt som det må finnas skotillverkare som är tydligare med hur dylika riktlinjer efterlevs, finns det många som inte har dessa riktlinjer över huvud taget – eller som åtminstone inte publicerar dem öppet.

© 2024 Vardagstrender | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.