Tandläkare

Då bör du besöka en akuttandläkare

Då bör du besöka en akuttandläkare

Tandvård är ofta någonting man bokar i förväg – kanske i högre grad, när man jämför med primärvården. Det finns dock ett flertal scenarion som kan påkalla behovet av att träffa en akuttandläkare. Till exempel kan det handla om smärta, eller att problemet kommer att förvärras snabbt om det inte åtgärdas snarast.

Så vilka är dessa scenarion? En akuttandläkare i Stockholm har, på sin hemsida, publicerat ett flertal besvär som du kan behöva söka akut för. Här ger vi några exempel på vad som tas upp, Klicka här för att läsa vidare.

Fysiska skador på tänderna

Om du har råkat ut för en olycka, där en eller flera tänder skadats, kan tandvärken vara svår och akut. I värsta fall kan hela tandnerven blottas, vilket behöver åtgärdas snarast möjligt. Tänder kan också skadas om de helt sonika bits sönder.

Tappade kronor och lösa fyllningar

Kanske har du lagat en tand och fått fyllning någon gång. I sådana fall har den delvis i uppgift att skydde nerven i tanden. Skulle den lossna – och nerven blottas – kan en jobbig tandvärk och isande känsla uppstå. I sådana fall kan det vara läge att söka akut, skriver akuttandläkaren i Stockholm på sin hemsida.

Inflammation

Vid tandinflammation är det viktigt med behandling. Ju tidigare behandlingen sker, desto bättre. Har de blivit inflammerade till följd av ett kariesangrepp och inte behandlas, riskerar inflammation att sprida sig mot den vävnad som finns utanför tandens rotspets. Sker det, så kan käkarna svullna upp och värka molande.

Visdomständer

Det finns flera på symptom på att en visdomstand växer fel. Till exempel kan det leda till huvudvärk, tandkött som svullnar, svårigheter att öppna munnen samt smärta. Dessutom blir det svårare att hålla rent när de bryter fram, vilket kan leda till infektioner i värsta fall. En del patienter råkar till och med ut för att det blir så svullet att det blir svårt att tugga med närliggande tänder, helt enkelt eftersom tuggytan täcks.

Kariesangrepp

Vid kariesangrepp, eller ”hål i tänderna”, är det viktigt att inte vänta med behandlingen. Detta eftersom det kan leda till jobbig tandvärk om det tillåts gå in till tandnerven. Exempel på symptom är att det ilar i tanden, och att det med tiden går över till en starkare smärta, nämner tandläkaren i Stockholm.

© 2024 Vardagstrender | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.