Personlig assistans

Få och välj assistans i Varberg

Har du ett varaktigt funktionshinder och behöver hjälp med ”grundläggande behov” kan du ansöka om att få personlig assistans. Här visar hur detta går till i Varberg:

Krav på grundläggande behov

För att få assistansen beviljad krävs att du har grundläggande och varaktiga behov. Det innebär att du behöver hjälp med hygien, vid måltider, på- och avklädning, kommunikation med andra personer eller hjälp som kräver kunskap om din funktionsnedsättning. Det finns även ett ålderskrav då du inte kan få assistansen beviljad om du är 65 år eller äldre.

Under eller över 20 timmars behov

Är behovet under 20 timmar per vecka är det kommunen som är ansvarig. Är det mer än 20 timmar är det Försäkringskassan.

Handläggare avgör

När en ansökan skett bokas en tid (oftast hemma hos dig) av en handläggare. Var väl förberedd på att förklara dina behov och vilka problem i vardagen du har. Många privata assistansanordnare erbjuder sig även att vara med på dessa träffar som en trygghet.

Välja assistansanordnare

Blir du beviljad assistansen har du sedan rätten att själv välja vilken assistansanordnare som ska anlitas. Det kan ske från kommunen, privat aktör eller via ett kooperativ. Det är även möjligt att själv vara anordnare och därmed vara arbetsgivare till assistenterna. Kontakta kommunens handläggare för att få en lista på alla assistansanordnare i Halland som har avtal med Varberg kommun. De kan ge en lista men får inte ge rekommendationer kring vilket bolag som ska anlitas. En annan väg är att kontakta en assistansförmedlare som har Halland som arbetsområde/upptagningsområde. Dessa företag arbetar som en ”mellanhand” mellan de som är beviljad assistans och privata assistansanordnare. I kontakt med en förmedlare får man beskriva sina behov och de kan sedan kontakta bolag i Halland som uppfyller dina krav. Det blir därmed en hjälp att hitta passande bolag inom ett specifikt område.

Utöver att man får hjälp med att hitta matchande bolag har förmedlarna en ”säkerhetsfunktion”. De kontrollerar assistansbolagen och har specifika krav som måste vara uppfyllda för att de ska kunna bli rekommenderade. Ett helt nystartat assistansbolag i Halland kommer därmed inte att kunna rekommenderas av en assistansförmedlare i detta fall.

Byta assistans i Varberg

Du har alltid rätten att byta assistansanordnare i Varberg, oavsett orsak. Att byta är enkelt och all hjälp går att få av det nya assistansbolaget alternativt en assistansförmedlare.

© 2024 Vardagstrender | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.