Hjärt- lungräddning

Nyttan med att gå en HLR-utbildning i Stockholm

Nyttan med att gå en HLR-utbildning i Stockholm

När du bevittnar en person i din omgivning kollapsa bör du börja med att be en annan person ringa 112, skicka en andra person att hämta en hjärtstartare och själv omedelbart börja utföra hjärt-lungräddning. Du bör fortsätta utföra HLR tills hjälp anländer till platsen. Är du osäker på hur man ger hjärt-lungräddning på rätt sätt? Då bör du överväga att gå en HLR-utbildning i Stockholm och aldrig mer behöva tveka att agera i en nödsituation som denna!

I en amerikansk studie lät forskarna 47 personer sitta stilla utan att göra någonting under en minut. Under samma tid fick 48 vuxna titta på en video om hjärt-lungräddning. Därefter bad man alla 95 deltagarna i studien att göra vad de trodde var bäst på en docka som hade lagts för att simulera en person som drabbats av hjärtstopp. Deltagarna som hade sett instruktionsvideon ringde i högre grad 112 (911), började utföra bröstkompressioner tidigare, utförde dessa bröstkompressioner i en högre takt och upphörde inte med dessa lika länge som de personer som inte hade sett videoklippet.

Lär dig HLR på kort tid genom HLR-utbildning i Stockholm

Med bakgrund av den korta tid som halva gruppen deltagare hade fått lära sig HLR, kunde forskarna se att även extremt korta träningsvideos potentiellt skulle kunna visas på allmänna platser för att öka andelen personer som bevittnar en person få hjärtstopp som faktiskt agerar, samt höja kunskapsnivån hos allmänheten när det gäller hjärt-lungräddning. En än mer effektiv metod för att lära sig HLR är dock att gå en HLR-utbildning i Stockholm. Genom denna får du den praktiska och teoretiska kunskap som krävs för att rädda livet på personer som drabbats av hjärtstopp.

Många personer som söker sig till en HLR-utbildning i Stockholm är före utbildningstillfället av uppfattningen att hjärt-lungräddning är någonting som är svårt att lära sig. Detta är dock en vanlig myt som det är viktigt att slå hål på. Vissa personer har avstått från att lära sig HLR på grund av att de inte anser sig kunna avsätta de tre till fyra timmar som vissa HLR-kurser tar. Men i själva verket behövs inte en så pass lång utbildning för att lära sig hjärt-lungräddning, så länge man inte vill bli expert på området. Ta reda på mer information om kurser och platser i Stockholm på hlrutbildningstockholm.se.

© 2024 Vardagstrender | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.