Tjänster

Skrota bilen i Strängnäs – Så går det till

Att skrota bilen i Strängnäs är enkelt. I alla fall för de som låter en bilskrot hämta bilen, vilket kan ske helt gratis. Här presenteras hur detta sker steg för steg.

 • Tidsbokning för hämtning
  Kontakta en bilskrot som är aktiv i Strängnäs. Det behöver inte betyda att de har själva skroten i den staden utan det kan även vara i närliggande städer. Många av dessa företag har relativt stort upptagningsområde.
 • Lämna registreringsbevis
  Vid hämtning är det viktigt att nuvarande bilägare kan överlämna registreringsbeviset. I det fall detta har kommit bort kan ett nytt beställas hos Transportstyrelsen. I och med att bilen skrivs över till den bilskrot som hämtar bilen övergår även ansvaret på dem att bilen hanteras på ett korrekt sätt. När överlämning skett är ”problemet ur vägen”.
 • Återvinning, Hantering och Återbruk
  Att skrota bilen handlar idag inte om att bara deponera den på en bilskrot. Det handlar i betydligt större grad om att återvinna och återbruka.

När bilen lämnats in kommer personal att demontera den och ta hand om stora delar av bilen. Detta på olika sätt. En del delar kommer att tas bort från bilen och skickas till speciell hantering. Det gäller extra miljöfarliga medel som exempelvis oljor. Andra delar av bilen kommer att monteras av, rengöras och säljas vidare via en andrahandsmarknad. Att skrota bilen innebär alltså att många delar hamnar på LAGA (nationellt register för bilskrotar). Detta register kan sedan bilverkstäder söka i och hitta delar som de vill ha till sina kunder. På detta sätt kan delarna återbrukas vilket självklart är mycket positivt för miljön.

Om Strängnäs Kommun måste skrota bilen…

Om ett så kallat ”fordonsvrak” upptäcks av kommunen kan de agera och hämta denna bil. Med ett fordonsvrak menas då ett fordon som har ett ”ringa värde”. I detta fall kommer bilen direkt att tillfalla kommunen vilket innebär att de har rätten att flytta och hantera bilen. Det kan ske utifrån att ett fordonsvrak är ett så stort miljöhot. Bilar kan både flyttas från Strängnäs kommuns egen mark samt från enskilt område. Om kommunen förflyttar ett fordonsvrak kommer kostnaden för denna hantering att hamna på ägaren.

 • Låta en bilskrot hämta gratis eller…
 • Låta kommunen hämta och skrota bilen – och betala hög avgift.
© 2024 Vardagstrender | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.