Info

Socionomkonsulter är en skänk från ovan för kommunerna

Landets kommuner har idag allt svårare att hitta kompetenta socionomer att rekrytera. Det finns ett stort behov av kvalificerade sådana till socialtjänsten i de allra flesta svenska kommuner. Men trots detta är det alltså svårt att fylla de lediga platserna. Därför är socionomkonsulter på många sätt en skänk från ovan för våra kommuner.

Trots bristen på socionomer finns det dock fortfarande en tvekan hos vissa kommuner. Kommunerna vill hellre anställa egen personal istället för att ta in konsulter via ett bemanningsföretag. Men detta är ett föråldrat synsätt som behöver förändras om en bra balans mellan tillgång och efterfrågan ska kunna uppnås.

Därför är socionomkonsulter mer eftertraktade idag än igår

Anledningarna till att socionomkonsulter är mer eftertraktade idag än vad som tidigare har varit fallet är flera. Arbetsmarknaden har på många sätt och vis förändrats på senare år och det är i dag socionomernas marknad. Kommunerna tvingas därför rätta sig in i ledet och anpassa sig till de rådande förutsättningar. Detta om de vill kunna fortsätta anställa kvalificerade socionomer istället för att göra avkall på detta kriterium.

Till skälen att dessa konsulter är så eftertraktade hör att:

  • Arbetsbelastningen under en längre tid har varit hög
    Många kommuner har en hög arbetsbelastning på socialtjänsten. Problemet är inte nytt utan så har varit fallet under flera års tid. Redan 2018 bekräftade Arbetsmiljöverket denna bild i en rapport. Även fackförbunden Vision och Akademikerförbundet SSR har uttryck en oro för de problem som den höga arbetsbelastningen medför.
  • Personalomsättningen bland socionomer är hög
    En annan anledning till att socionomkonsulter är så eftertraktade är att personalomsättningen är hög. Det blir allt vanligare att socionomer rör sig mellan olika avdelningar inom socialtjänsten eller till och med flyttar till andra kommuner. Därför behöver kommunerna anpassa sig till dessa förutsättningar och ta in konsulter för att täcka upp de platser som blir vakanta.
  • Fler väljer att arbeta som konsulter
    Ytterligare ett skäl är att fler socionomer idag väljer att arbeta som konsulter. Det blir alltså vanligare att man väljer bort den traditionella anställningen hos kommunen. Anledningarna till detta är flera och inkluderar självständighet, flexibilitet och möjlig till utveckling i arbetet och karriären.
© 2024 Vardagstrender | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.