Stöd

Vem kan få personlig assistent?

Sedan man införde personlig assistans som stöd för den med funktionshinder, har de med behov kunnat ansöka om detta. Även om stödåtgärder skall finnas tillgängliga för alla, är det inte alltid man har rätt till samtliga former av stöd. För att kunna få personlig assistent krävs att man har ”stora och varaktiga funktionshinder”. I de fall hjälp behövs med grundläggande behov kan man ansöka om att få stöd i form av en personlig assistent. Företag inom personlig assistans finns runt om i hela landet och man kan många gånger få bra hjälp med vart man skall vända sig. Som brukare är man arbetsgivare och kan därför ha stor frihet vad gäller tillsättning av tjänsterna. För den med önskemål om förmedling eller byte av företag inom personlig assistans finns assistansförmedlingar som kan kliva in och bistå med vad som krävs.

Här finns en assistansförmedling som erbjuder sina tjänster för den som önskar hitta en personlig assistent.

Innan man kan anställa en personlig assistent görs en utredning om hur behoven ser ut. Vad man bedömer är huruvida det är fråga om någon sorts utvecklingsstörning, begåvningsorienterat funktionshinder eller ett fysiskt hinder. Utifrån en grundlig bedömning avgörs det om man har rätt till detta stöd eller inte.

Utifrån inkomst?

Någonting som är värt att understryka är att förmögenhet och inkomst inte påverkar antalet beviljade timmar med en personlig assistent. Det är inte ovanligt att frågor om detta kommer upp, men det är helt olika saker och inte någonting som skall påverka det andra. När man får ersättning för assistanstimmar är detta belopp inte heller någonting som räknas som inkomst. Assistanssersättningen är tänkt att täcka alla de kostnader som kommer vid anställning av personlig assistent. Beloppet kan förvisso variera beroende på när på dygnet man behöver hjälp. Den som behöver personlig assistans nattetid kan ansöka om högre ersättning då löner och tillägg påverkas.

Det finns en hel del riktlinjer och frågeställningar om att få personlig assistent. Mycket av denna information går att hitta via företag som har verksamhet inom detta. Via hänvisningen tidigare kan intresserade få bra information och tips om var man kan söka ytterligare fakta.

© 2024 Vardagstrender | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.