Sjukdomar

Vet mer om klamydia

Vet mer om klamydia

Klamydia är en av de mer vanligt förekommande könssjukdomarna, med många som smittas varje år. Vanligtvis sker smittan genom samlag, men det finns också en risk att en mamma kan överföra smittan till sitt nyfödda barn. Klamydia innebär vanligtvis inga större problem för den som bär på smittan – om det behandlas i tid, det vill säga. Om en person har klamydia under tillräckligt lång tid finns en risk att han eller hon får svårt att få barn i framtiden.

Är man osäker på om man har det eller inte bör man göra ett klamydiatest för att vara på den säkra sidan. Ett klamydiatest kan göras hos vårdcentral, men det finns också tester att köpa hem från nätet.

Var uppmärksam på symptomen

Många får inga symptom alls av klamydia, vilket medför att det kan ligga latent i kroppen under en längre tid, och sedan orsaka svårigheter när det väl bryter ut. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om de symptom som kan uppstå, så att man kan vara på sin vakt. Till exempel kan du uppleva följande symptom:

  • Det svider när du kissar
  • Smärta vid samlag
  • Mellanblödningar (hos kvinnor)
  • Ont i de nedre delarna av magen

Har du haft oskyddat samlag och upplever dessa symptom bör du gå och få göra ett klamydiatest. Det kan dock vara aktuellt att göra ett test ändå, eftersom det finns en stor risk att du inte upplever några symptom över huvud taget. Ett klamydiatest upptäcker sjukdomen, även om den är latent.

Så behandlas klamydia

Om du har gjort ett klamydiatest och fått veta att du bär på sjukdomen, kommer du att få antibiotika (i tablettform) i nio dagar. Vissa patienter upplever vissa biverkningar, till exempel i form av diarré eller illamående. Om du tar antibiotikan på rätt sätt och följer instruktionerna kommer du att bli fri från klamydian inom ganska kort tid. Om du däremot inte har tag medicinen enligt anvisningarna, eller om du har haft samlag under behandlingstiden, kan ett kontrollprov behöva lämnas. Samma gäller om du har spytt eller haft diarré, eller om du är gravid.

© 2024 Vardagstrender | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.